ما تماس با ما

 

 

جهان یک بازار بین المللی است که چالش ها و فرصت های زیادی را به هر شرکت ارائه می دهد. اگر بتوانیم تمام جهان را با خدمات و محصولات خود پوشش دهیم چه دلیلی وجود دارد که  تنها در بازارهای داخلی حضور داشته باشیم؟


چرا باید واسطه وجود داشته باشد در صورتی که خودمان می توانیم به منابع دسترسی داشته باشیم؟

 

 

 

واردات

 

ترجیح می دهم که تامین کنندگان جدید
و بهتر در خارج از کشور پیدا کنم.

 

 

» تماشای ویدیو
صادرات

 

ترجیح می دهم که  خریداران جدید و
بهتر در خارج از کشور پیدا کنم.

 

 

» تماشای ویدیو

 

پیاده سازی

 

ترجیح می دهم که تجارت خود را در
کشورهای دیگر  پیاده سازی کنم.

 

عوامل موفقیت ما

 

 

 

 

home

 

 

 

 

زمانی که فرصت و یا شانسی وجود دارد
موقعیت جغرافیایی هرگز مانع نمی شود.

 

 

 

آیا می خواهید تامین کنندگان بهتر و جدیدی در خارج از کشور پیدا کنید؟

آیا تمایل دارید که محصولات خود را در خارج از کشور بفروشید؟

 

 

 

تماس با ما
 

زمانی که فرصت و یا شانسی وجود دارد موقعیت جغرافیایی هرگز مانع نمی شود.