consorcios

CÙNG NHAU CHÚNG TA SẼ MẠNH HƠN

 

 

 

cons cons cons

 

 

Họ là ai?

Các nhóm chiến lược và ngành của các công ty đối tác của chúng tôi.

Những mục tiêu

Tối đa hóa sự hiệp lực và giảm thiểu chi phí quốc tế

Lợi thế cho Đối tác

Bán chéo cho khách hàng chia sẻ

Các hoạt động thương mại: hội chợ, đi lại, phòng trưng bày ...

Tối ưu hóa hậu cần: nhóm các hàng hoá, đàm phán vận tải ...

Quy mô nền kinh tế

Lợi thế cho khách hàng

Đơn giản hóa việc mua hàng.

Giảm MOQ.

Danh mục đầu tư lớn.

Tiết kiệm logic.

Cải thiện truyền thông.

 

 

 

 

Giải pháp trong thương mại quốc tế