implantacion

DỊCH VỤ THỰC THI

 

 

AAC cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho bất kỳ công ty nước ngoài nào muốn thành lập doanh nghiệp tại Tây Ban Nha, Việt Nam, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Venezuela. Với kiến thức sâu rộng về thị trường địa phương và mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn, chúng tôi là lựa chọn phù hợp hơn để thâm nhập vào bất kỳ thị trường nào một cách hiệu quả.

 

 

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

ic

Nghiên cứu thị trường

 

Nghiên cứu thị trường sơ bộ để xác định khả năng tồn tại của doanh nghiệp: quy mô thị trường, xu hướng, đối thủ cạnh tranh.

 

 

Nghiên cứu bối cảnh hoạt động

 

Nghiên cứu các hoạt động hoạt động trong tương lai: việc làm, mua bán, phân phối.

 

 

- Approach của chiến lược nhập thị trường

 

-Hợp tác kinh doanh

-Lựa chọn thâm nhập

 

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

ic

Thiết kế mô hình hoạt động

 

-Đánh giá kết quả của cách tiếp cận chiến lược

-Đánh giá của nhà cung cấp.

 

 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 

- Quy hoạch tài chính; Số dư tài khoản.

- Dòng tiền.

-Chương trình làm việc.

 

 

Tư vấn kế toán

 

-Cung cấp hệ thống kế toán địa phương.

 

PHÁT TRIỂN CÔNG TY

ic

Quản lý dự án

 

-Lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các dự án tiềm năng.

 

 

Hiến pháp Công ty

 

-Đăng ký hợp pháp trước cơ quan quản lý.

 

 

Giấy phép khác

 

- Giấy phép lao động, giấy phép kinh doanh.

 

THỰC HIỆN

ic

Giám sát hoạt động

 

-Tối ưu hóa các dự án.

-Đánh giá các vấn đề.

 

 

Tư vấn thuế và thông tin thuế

 

-Thu toán cho thuế địa phương.

 

 

Tìm kiếm liên quan

 

 

 

 

 

Giải pháp trong thương mại quốc tế