exportacion

DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

 

 

Đưa doanh nghiệp của bạn tiếp cận một thị trường mới có thể là phi thường, nhưng nếu không hoạt động đúng hướng và nhân sự thì có thể xuất hiện nhiều vấn đề làm sụp đổ công ty của bạn. AAC đóng góp cho công ty của bạn những kiến thức và kinh nghiệm để làm đơn giản hóa cho quá trình này. Sự chuyển đổi sang thị trường toàn cầu bao hàm sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, luật pháp và cách thức kinh doanh. Chúng tôi là chuyên gia trong các lĩnh vực này, đảm bảo rằng công ty của bạn sẽ đạt đến cấp độ tiếp theo.

 

 

MỤC TIÊU

ic

Trở thành SME đa quốc gia.

 

KẾT QUẢ

ic

Cam kết AAC. Công ty của bạn sẽ được quốc tế hoá, có mặt tại hơn 10 quốc gia trong 18 tháng. Lợi tức đầu tư, ROI x10, ít nhất mười lần.

 

CHI PHÍ

ic

Tiền lương cố định của trợ lý xuất khẩu + nhiều nhân tố khả biến để thành công.

PHƯƠNG PHÁP

ic

Thích nghi cho thương mại quốc tế.

 

 

method

 

TIỀM NĂNG

ic

Hơn 30 chuyên gia thương mại quốc tế từ các quốc tịch khác nhau tạo thành một cấu trúc không có nhiều SME có thể đạt được.

PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG PHẢN

ic

Hàng chục công ty thành công trên thương trường quốc tế.

TIẾT KIỆM

ic

Không có chi phí kết cấu như: viễn thông, hợp đồng, bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, đào tạo, thương vong, vv

MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI

ic

Cấu trúc riêng ở các quốc gia chiến lược và các kết nối tại hơn 100 quốc gia.

 

TỐC ĐỘ HỒI ĐÁP

ic

Chi phí lợi nhuận: gấp 4 lần so với bộ phận nội bộ.

 

 

 

Giải pháp trong thương mại quốc tế